Prawo budowlane pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego. Wydanie II

Data publikacji: grudzień 2015, źródło: Wolters Kluwer, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński


Proces inwestycji budowlanych pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego

Data publikacji: listopad 2015, źródło: Wolters Kluwer 2015, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński


Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz


Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil BulińskiUruchomienie postępowania administracyjnego przez organy budowlane w aspekcie skutków czynności organu albo podmiotu mającego interes prawny

Data publikacji: grudzień 2015, źródło: Dodatek Nieruchomości C. H. Beck "Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych", współautorzy: Alicja Plucińska - Filipowicz, dr Tomasz Filipowicz

Prawnicy naszej kancelarii publikują w czasopiśmie Nieruchomości wydawnictwa C.H. Beck. W grudniowym numerze polecamy artykuł w dodatku „Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych” autorstwa niekwestionowanych ekspertów prawnych w dziedzinie procesu inwestycyjno-budowlanego tj. sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz oraz Artura Kosickiego wraz z udziałem dra Tomasza Filipowicza. Opracowanie dotyczy zagadnienia wszczęcia postępowania administracyjnego, z którym wiąże się szereg problemów praktycznych dotykających uczestników danego postępowania.


Prawo Budowlane pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego. Wydanie II

Data publikacji: grudzień 2015, źródło: Wolters Kluwer 2015, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się drugie wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do ustawy Prawo budowlane współautorstwa Partnerów Kancelarii - r.pr. dra Tomasza Filipowicza oraz r.pr. Kamila Bulińskiego. Pozycja uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2015 r., jednakże wskazano w niej także zmiany ustawy wchodzące w życie w styczniu 2016 r.

Więcej Aktualności

KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 13/15 (lok. 317)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński