Proces inwestycji budowlanych pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego

Data publikacji: listopad 2015, źródło: Wolters Kluwer 2015, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński


Możliwość wydania przez organ architektoniczno-budowlany postanowienia o przedłużeniu terminu do uzupełnienia przez inwestora braków zgłoszenia

Data publikacji: październik 2015, źródło: Nieruchomości 10/2015, współautorzy: Alicja Plucińska-Filipowicz, Kamil Buliński


Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pk 2 ustawy - Prawo budowlane

Data publikacji: lipiec 2015, źródło: Samorząd Terytorialny, 7-8/2015, Wolters Kluwer, autorzy: dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska- Filipowicz


Konkretyzacja celu użyteczności publicznej w świetle postanowień art. 7 ust.2 dekretu o gruntach warszawskich

Data publikacji: luty 2015, źródło: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XI nr 3 (60)/2015, autorzy: dr Tomasz Filipowicz, dr Adam Krzywoń, prof. dr hab. Marek Wierzbowski


Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz


Komentarz do ustawy planistycznej

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński


Komentarz do Prawa budowlanego

Data publikacji: czerwiec 2014, źródło: Wolters Kluwer, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński


Kontrola legalności uchwały o postępowaniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz trybu jej uchwalenia

Data publikacji: 2013, źródło: Kontrola administracji publicznej. Zakres i procedury, Wydawca: ERIDA, Autor: Tomasz Filipowicz


Najczęstsze błędy przy sporządzaniu SIWZ (OPZ) w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: listopad 2013, źródło: Odpowiedzialność prawna IT, Wydawca: Wiedza i Praktyka, Autorzy: Jerzy Filipowicz


Nie musimy się bać nowej Rekomendacji D

Data publikacji: lipiec 2013, źródło: Odpowiedzialność prawna IT, Wydawca: Wiedza i Praktyka, Autorzy: Jerzy Filipowicz, Marta Trochym-Pieniak


Skutki prawne uznania elektrowni wiatrowych jako infrastruktury technicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: kwiecień 2013, źródło: LEX, Autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz


Komentarz do orzeczenia NSA sygn. akt IIGZ 374/12 dotyczącego obowiązku zawieszenia postępowania w przypadku śmierci strony

Data publikacji: 27 lutego 2013, źródło: dodatek do Dziennika Gazeta Prawna "Prawnik", Autor: Dr Tomasz Filipowicz


Brak kompetencji do wydania pozwolenia na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Data publikacji: wrzesień 2012, źródło: Nieruchomości, Autor: Kamil Buliński


Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych

Data publikacji: lipiec 2012, źródło: Nieruchomości, Autor: Kamil Buliński


Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: luty 2012, źródło: LEX, Autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz


Realizacja inwestycji budowlanej na obszarze ochrony uzdrowiskowej

Data publikacji: wrzesień 2011, źródło: Nieruchomości, Autor: Kamil Buliński


Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych IT – teoria i praktyka

Data publikacji: marzec 2011, źródło: Czas Informacji, Centrum Promocji Informatyki, nr 3(8), Autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Agnieszka Leszczyńska


Wystawianie faktur w formie elektronicznej. Aktualne problemy i nowe orzecznictwo sądów administracyjnych

Data publikacji: styczeń 2011, źródło: Monitor Prawa Bankowego nr 1(2), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, autor: Dr Tomasz Filipowicz, współautor: Dr Jan Byrski


Wybrane zagadnienia małej i dużej nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych

Data publikacji: wrzesień 2010, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Mgr Jerzy Filipowicz


Interoperacyjność w praktyce – nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji

Data publikacji: wrzesień 2010, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Mgr Jerzy Filipowicz


Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia

Data publikacji: wrzesień 2010, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Mgr Jerzy Filipowicz


Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Data publikacji: czerwiec 2009, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Zawarcie umowy z wykonawcą – kluczowe problemy prawne

Data publikacji: czerwiec 2009, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Usługi administracji samorządowej dla obywateli przez Internet w kontekście nowelizacji ustawy o informatyzacji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o podpisach elektronicznych

Data publikacji: czerwiec 2009, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Jak zdobyć środki finansowe na inwestycje w IT – fundusze i programy unijne

Data publikacji: czerwiec 2009, źródło: Fundacja Wspomagania Wsi, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Czy ePUAP zmieni administrację?

Data publikacji: czerwiec 2008, źródło: Elektroniczna Administracja - dwumiesięcznik nowoczesnej administracji publicznej, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Prywatyzacja nieruchomości przyjętych ustawą nacjonalizacyjną

Data publikacji: marzec 2008, źródło: Nieruchomości, C.H. Beck, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Doręczenie stronie decyzji bez załącznika

Data publikacji: czerwiec 2005, źródło: Wójt i jego gmina, wydawcy: Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, autor: Dr Tomasz Filipowicz


Złote Tarasy mogą budować

Data publikacji: maj 2005, źródło: Domus – miesięcznik zarządców nieruchomości, autor: Dr Tomasz Filipowicz


O odmowie rady gminy zatwierdzenia taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Data publikacjiL maj 2005, źródło: Domus – miesięcznik zarządców nieruchomości, autor: dr Tomasz Filipowicz

Do góry

KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 13/15 (lok. 317)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński