Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński

Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pk 2 ustawy - Prawo budowlane

Data publikacji: lipiec 2015, źródło: Samorząd Terytorialny, 7-8/2015, Wolters Kluwer, autorzy: dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska- Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), zwłaszcza w aspekcie stosowania art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, budzi największe wątpliwości. Szczególne rozbieżności poglądów pojawiają się w odniesieniu do zagadnienia sprowadzającego się do pytania: „Czy w sytuacji prowadzenia postępowania naprawczego, decyzją wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane – można nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, czy też takiego obowiązku się nie nakłada,  co do obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie wyeliminowanej z obiegu prawnego, jak też czy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu?”.

Kolejne pytanie nurtujące organy nadzoru budowlanego dotyczy takiej kwestii, "czy organ nadzoru budowlanego w takim postępowaniu  powinien przeprowadzić obowiązkową kontrolę, o której mowa w art. 59a ustawy oraz w oparciu o jakie dokumenty?".

Innym problemem, nad którym pochylają się organy nadzoru budowlanego jest to, "czy ostateczna decyzja wydana w postępowaniu naprawczym w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi dla inwestora podstawę przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, będąc niejako równoważnikiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?". W publikacji udzielamy odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące postępowania naprawczego.

Do góry

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński