Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński

Możliwość wydania przez organ architektoniczno-budowlany postanowienia o przedłużeniu terminu do uzupełnienia przez inwestora braków zgłoszenia

Data publikacji: październik 2015, źródło: Nieruchomości 10/2015, współautorzy: Alicja Plucińska-Filipowicz, Kamil Buliński

Problematyce zgłoszenia poświęconych zostało wiele orzeczeń i publikacji naukowych. Pomimo że instytucja ta na trwałe wpisała się w obowiązujący porządek prawny, a także zostało już wyjaśnionych szereg wiążących się z nią kwestii, to w dalszym ciągu przysparza problemów organom administracji i inwestorom oraz poświęcającym jej uwagę autorom publikacji. Niniejsze opracowanie dotyczy zasadniczo w istocie wąskiego zagadnienia, bowiem możliwości przedłużenia ustalonego przez organ terminu do uzupełnienia braków zgłoszenia. Niemniej i w tak ograniczonym temacie pojawiają się różnorakie, wymagające głębszego zastanowienia kwestie.
© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński