Proces inwestycji budowlanych pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego

Data publikacji: listopad 2015, źródło: Wolters Kluwer 2015, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym, w praktyce stosowania prawa, zagadnieniom z zakresu inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak:

- polityka przestrzenna gminy,
- strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych,
- etapy inwestycji budowlanych,
- problematyka postępowania naprawczego,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- nowe uregulowania dotyczące ochrony krajobrazu.
© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński